Kasutustingimused

Portaali kasutamisega kinnitab kasutaja, et on käesolevate tingimustega tutvunud, neist aru saanud ning aktsepteerib neid täielikult.

Elektrihind.ee portaalis olev info kogutakse avalikest allikatest. Kuigi Datahouse OÜ on teinud omalt poolt kõik võimaliku, et portaalis olev hinnainfo ja muud tingimused oleks täpsed ja täielikud, ei garanteeri Datahouse OÜ informatsiooni õigsust ega vastuta sellise informatsiooni kasutamisest tekkivate võimalike tagajärgede eest.

Portaali sisu on kasutamiseks põhimõttel “nagu on” ja indikatiivne ning ei ole juriidiliselt Datahouse OÜ-le või ka elektrimüüjatele siduv. Datahouse OÜ ei anna mingeid garantiisid Portaali ega sellel leiduva info sisu kohta. Datahouse OÜ ei ole vastutav kahju eest, mis tuleneb Portaali kasutamisest.

Portaali info, sealhulgas kujundus ja tarkvara kuulub Datahouse-le, kui ei ole teisiti sätestatud, ning seda võib kasutada ainult kokkuleppel.

Kirjutage meile aadressil kiri@elektrihind.ee.

Datahouse OÜ
Reg nr 11091885
Aadress Rävala 19-107, 10143, Tallinn