Küsimused ja Vastused

Kuidas kasutada elektrihind.ee portaali?

Alustamiseks vali, kas elad majas või korteris. Juba selle info põhjal näitame Sulle esialgseid tulemusi mugaval võrreldaval kujul. Täpsema hinna saamiseks sisesta info enda elektritarbimise kohta.

Kindlasti tasub üle vaadata enda aastane tarbimiskogus, kas Sul on kahe- või ühetariifne mõõdik ning vajadusel muuta öise ja päevase tarbimise osakaale.

Paketid on sorteeritud hinna põhjal kõige odavamast kõige kallimani.

Börsihinnaga muutuvpakettides tuleb on tegemist indikatiivse börsihinnaga (täpsemalt Kuidas arvestatakse elektrihind.ee lehel indikatiivset elektrihinda muutuvpakettides (börsihinnaga pakettides)?)

Kuidas leian info enda aastase tarbimiskoguse (kWh) kohta?

Aastase tarbimise saad teada enda praeguse elektrimüüja käest või erapooletu ja Eleringi poolt hallatava portaali Andmeladu mõõteandmete alt. Tegemist on  infosüsteemiga, kuhu on koondatud kõik elektri müügi ja ülekandmisega seotud lepingud ning elektritarbimise mõõteandmed.

Suures piiris tarbib väike korter aastas umbes 2000-3000 kWh elektrit, suuremad korterid ja majad 3000 – 12 000 kWh.

Kuidas leian, kas mul on kahe- või ühetariifne mõõtmine?

Mõõtmise viisi saate teada enda praeguse elektrimüüja käest või erapooletu ja Eleringi  poolt hallatavast portaalist Andmeladu mõõtmise viisi alt.

Mis on kahe- ja ühetariifse mõõtmise erinevus?

Kahetariifne mõõtmissüsteem tähendab, et päeval ja öösel on erinev elektrihind. Ühetariifne tähendab, et kogu aeg on täpselt samasugune hind.

Kuidas arvestatakse prognoositud börsihinda?

Prognoositud börsihind on indikatiivne ja arvutatud Elektrihind.ee poolt. Arvestame kahe- ja ühetariifseid pakette ühte moodi.

Kasutame tuleviku börsihinna prognoosimiseks ja kalkuleerimiseks täpseima tulemuse saamiseks mitmeastmelist arvutusmetoodikat. Arvutusmetoodika arvestab eelmise kuu faktilist börsihinda, lepingu kehtivusperioodi, ajaloolist hooajalist kõikumist (Eesti turu statistika pärineb Nord Pool börsilt alates november 2010.a.).

Muutuvpakettide võrdlemiseks fikseeritud ja kombineeritud pakettidega arvestame keskmise kuutasu arvutamiseks järgmise 12 kuu prognoositud börsihinda.

Arvutusmetoodikat ja erinevate metoodikate võrdlust ja näiteid näed Google’i dokumendis siit.

Börsihinnad pärinevad Nord Pool Spot ametlikult kodulehelt siit.

Kuidas arvestatakse elektrihind.ee lehel kuumaksuga pakettide elektrihinda (senti / kWh) ühe- ja kahetariifsete pakettide puhul?

Ühetariifsete pakettide puhul on arvestatud nii kuutasu kui ka keskmist igakuist tarbimismahtu. Arvutuskäik (senti/kWh): ((AASTANE TARBIMINE (kWh/a) / 12 (kuud) * Põhitariif) + KUUTASU sentides) / (AASTANE TARBIMINE (kWh/a) / 12 (kuud)).

Kahetariifsete pakettide puhul on arvestatud nii kuutasu, keskmist igakuist tarbimismahtu (kWh/a järgi) kui ka öise ja päevase tarbimisosakaalu suhet. Arvutuskäik (senti/kWh): ((AASTANE TARBIMINE (kWh/a) / 12 (kuud)) * (Päevane hind * Osakaal (%) + Öine hind * Osakaal (%)) + KUUTASU sentides) / (AASTANE TARBIMINE (kWh/a) / 12 (kuud)).

Mis juhtub kui ma elektrimüüjat ise ei vali?

Tea, et Sul on seadusega tagatud elektriga varustatus. Väiketarbijale (kodutarbija, korteriühistu ja äritarbija, kelle elektripaigaldis on võrguga ühendatud madalpingel kuni 63-amprise peakaitsme kaudu) müüakse elektrit üldteenuse nime all. Üldteenuse hind arvutatakse antud kuus üldteenuse korras müüdud elektrienergia tunnipõhiste koguste ning elektribörsil avaldatud tunnipõhiste elektrihindade omavahel kaalutud keskmise hinna alusel. Hinnale lisatakse põhjendatud kulud ja mõistlik ärikasum. Kulude ja kasumi mõistlikkust hakkab kontrollima konkurentsiamet. Kõik ülejäänud äritarbijad peavad elektrit elektrilepingu lõppedes ostma bilansienergia hinnaga, mis kujuneb nõudluse ja pakkumise suhtena ja mis on teadaolevalt umbes kümnendiku jagu kallim kui elektri börsihind.

Kes saavad elektrimüüjat valida ja vahetada?

Kõik kliendid, kellel on võrguettevõtjaga kehtiv võrguleping. Võrgulepingu alusel toimub elektrienergia edastamine ja mõõtmine. Arvesta, et Sa ei saa muuta võrguettevõtjat, kes elektrienergia Sinu koju toimetab vaid ainult elektrimüüjat. Elektrivõrke ei dublikeerita, kuna uute juhtmete vedamine pole majanduslikult mõistlik ning on väga ajakulukas.

Enne elektrimüüja vahetamist tasub arvestada sellega, et teil ei ole fikseeritud tähtajaga lepingut, mis võib ennetähtaegsel lõpetamisel tuua kaasa lisa kulutusi nagu näiteks katkestamistasu.

Millised on elektrituruga seotud õigusaktid?

Elektrituruseadus

Võrgueeskiri

Kui tihti saab elektrimüüjat vahetada?

Elektrimüüjat saab vahetada üks kord kuus.

Kust saab elektrihind.ee pakettide infot?

Pakettide kohta kogume infot elektrimüüjatelt ja avalikest allikatest.

Millest koosneb lisaks elektrihinnale elektriarve?

Elektri hind moodustab umbes kolmandiku elektriarvest.  Umbes kaks kolmandikku moodustavad võrgutasud, elektriaktsiisis, käibemaks ja taastuvenergia tasu, mis kõik on riiklikult reguleeritud.

Mis kasu saab elektrihind.ee?

Elektrihind.ee eesmärk on lisaks pakettide võrdlusele aidata uutele ja vanadele elektrimüüjatele kliente leida. Leht on ja jääb kasutajate jaoks alati tasuta.

Kui Sa ei leidnud oma küsimusele vastust, siis kirjuta meile ja vastame Sulle esimesel võimalusel.

kiri@elektrihind.ee