Universaalteenus

Universaalteenus

Alates 1. oktoobrist 2022 on kodutarbijatel võimalus liituda riigi poolt kehtestatud universaalteenusega. Küsimusi seoses uue teenusega on palju. Elektrihind.ee vastab neist levinumatele.

Mis on universaalteenus?

Universaalteenus on sisuliselt fikseeritud hinnaga elektripakett, loodud riigi poolt aitamaks eratarbijatel ja korteriühistutel maandada elektrihinna tõusuga seotud riske alates 1. oktoobrist 2022. Universaalteenus kehtestatakse 2026. aasta aprilli lõpuni, kuid tarbija võib soovi korral tasuta väljuda sellest ka varem.

Palju universaalteenus maksab?

Universaalteenuse täpne hind sõltub pakkujast. Üldiselt moodustub hind börsiväliselt koosnedes tootmiskuludest, elektritootja mõistlikust kasumist ja elektrimüüja müügikuludest. Elektrimüüjate universaalteenuse hinna nõuetele vastavust kontrollib Konkurentsiamet. Universaalteenusel puuduvad eraldi öine ja päevane tariif, s.t hind on kogu ööpäeva vältel ühesugune. Universaalteenuse hindadega saad tutvuda meie võrdluslehel.

Kas universaalteenuse hind jääb nelja aasta jooksul samaks?

Universaalteenuse hinnamuutus ei ole välistatud. Hind võib hakata muutuma iga kuu. Juhul kui elektritootmise sisendhinnad märgatavalt tõusevad, võib tõusta ka universaalteenuse hind, kui Konkurentsiamet peab seda hinnamuutust põhjendatuks. Kui tootmise hinnad peaksid ajas langema, väheneb ka universaalteenuse hind. Peamiselt hakkab universaalteenuse hinda mõjutama CO2 hind.

Mis tingimustel arveldatakse universaalteenuse eest tagasiulatuvalt?

Kuna tarbijaid ei ole võimalik universaalteenusele üle viia oktoobrikuu alguseks, kajastub uue teenuse hind arvel tagasiulatuvalt, kui tarbija vahetab paketti sama elektrimüüja juures. Näiteks kui klient viiakse universaalteenusele üle oktoobri keskel, arvestatakse tasu ikkagi kuu algusest. Elektrimüüjaid vahetades algab uus hind kehtima uue lepingu alguskuupäevast.

Kellelt saab osta elektrit universaalteenusena?

Kohustus osutada universaalteenust on seadusega pandud Eesti Energia AS-le, kuid seda võivad kodutarbijale pakkuda ka teised elektrimüüjad. Tarbija võib otsida endale soodsaima universaalteenuse osutaja kõikide pakkujate seast. 

Kus saan erinevate elektrimüüjate universaalteenuse hindu võrrelda?

Elektrihind.ee lisab erinevate pakkujate universaalteenuse hinnad enda platvormile niipea, kui need avalikustatakse.

Kuidas universaalteenusega liituda?

Liitumise protsess sõltub tarbija praegusest elektrimüüjast ja kasutusel olevat paketist. Universaalteenusele viiakse automaatselt üle kõik kodutarbijad, kes kasutavad üldteenust. Lisaks tehakse automaatne pakkumine tarbijatele, kelle praegune pakett (fikseeritud või börsihinda jälgiv) on universaalteenuse osutajast elektrimüüja juures kallim. Müüja teavitab oma klienti 7 päeva enne universaalteenusele üleviimist.  Oma keeldumisest peab klient vähemalt kaks päeva enne muudatuse jõustumist müüjat teavitama. Kui tarbija praegune elektrimüüja ei paku universaalteenust, siis peab klient ise leidma sobiva pakkuja. Praegust müüjat tuleb paketi vahetamisest teavitada vähemalt 14 päeva ette. 

Kas äritarbijad saavad osta elektrit universaalteenusena?

Universaalteenusena saavad elektrit osta äritarbijad, kes vahendavad seda kodutarbijale. Lisaks kodutarbijatele müüakse elektrit universaalteenusena kodutarbijaid varustavatele isikutele nagu korteriühistud, haldusettevõtted, kohalike omavalitsuste üksused (sotsiaalkorterid) ja mittetulundusühingud selles ulatuses, mida on vaja kodutarbijate elektriga varustamiseks näiteks korteris, suvilas, garaažis või eramus.

Kui äritarbija kasutab universaalteenust kodutarbimiseks mitte mõeldud tarbimispunktis, peab ta elektrimüüjale ja -tootjale tekitatud kahju korvama.

Kas universaalteenusele ümber lülitudes peab maksma leppetrahvi?

Eelnõu kohaselt ei saa elektrimüüja küsida tarbijalt leppetrahvi kuni 30. septembrini 2023. Seega kui tarbija soovib leppetrahviga fikseeritud elektripaketilt lülituda ümber universaalteenusele ilma täiendevate kuludeta tuleks seda teha enne nimetatud kuupäeva.

Kas universaalteenuse tarbija saab taotleda energiakulu leevendamise hüvitist?

Kui universaalteenuse tarbija maksab ise 80 €/MWh (käibemaksuta), kaasneb talle perioodil 1.10.2022 – 31.03.2023 hinnatõusu kompensatsioon tarbitud elektrienergia hinnalt 50 €/MWh. Kompensatsioon ei sõltu kehtivast elektripaketist. Täpsem info on leitav Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kodulehelt.

Mis saab edasi, kui tarbija soovib universaalteenuse kasutamisest loobuda?

Kui tarbija on teatud aja kasutanud universaalteenust ja soovib paketti vahetada, peab ta leidma uue elektripaketi ning sõlmima uue lepingu uutel tingimustel. Eelmise lepingu tingimuste juurde naasta ei saa.

Elektrihind.ee on Konkurentsiameti usaldusmärgisega võrdlemisvahend.
{{ 'nl_slogan' | translate }}
{{ 'nl_help' | translate }}
{{ 'nl_agreed_require' | translate }}

{{ 'nl_thanks' | translate }} {{ 'nl_thanks_close' | translate }}

Meid on kajastanud

© 2024 Elektrihind.ee

[email protected]